חיפוקס - הרצאות מצולמות

מאז הרצאה 60, צילמנו מספר הרצאות שניתנו במסגרת חיפוקס. ההרצאות צולמו במצלמה דיגיטלית, והומרו לפורמט XviD ו/או OGG.

לאחר טיפול בנושאים המשפטיים, אנו מסוגלים עתה להציע את ההרצאות למכירה, בתמורה לעלות צריבת הCD של ההרצאה (המגלמים את עלות המדיה, הצורב, חלקים למצלמה, וכו').
אנו מודים למקור עמותה ישראלית לקוד מקור ותוכנה חופשית, על עזרתם ביישוב התוהו ובוהו המשפטי.

מחיר הרצאה 20 ש"ח. עליך לספק דרך להעביר אליך את ה-CD: באופן אישי, או בדואר, על ידי תשלום הוצאות משלוח, בהמחאה או במזומן. כדי להזמין עותק, צרו קשר עם video@haifux.org

הרצאות מצולמות