חיפוקס - הרצאות מצולמות

מאז הרצאה 60, צילמנו מספר הרצאות שניתנו במסגרת חיפוקס. ההרצאות צולמו במצלמה דיגיטלית, והומרו לפורמט XviD ו/או OGG.

לאחר טיפול בנושאים המשפטיים, אנו מסוגלים עתה להציע את ההרצאות למכירה, בתמורה לעלות צריבת הCD של ההרצאה (המגלמים את עלות המדיה, הצורב, חלקים למצלמה, וכו').
אנו מודים למקור עמותה ישראלית לקוד מקור ותוכנה חופשית, על עזרתם ביישוב התוהו ובוהו המשפטי.

מחיר הרצאה 20 ש"ח. עליך לספק דרך להעביר אליך את ה-CD: באופן אישי, או בדואר, על ידי תשלום הוצאות משלוח, בהמחאה או במזומן. כדי להזמין עותק, צרו קשר עם video@haifux.org

הרצאות מצולמות

Lecture Number Subject Lecturer Date Comments or Links
60 High Performance Computing in Linux Mark Silberstein 9/12/2002 Available on video
61 Dynamic Linker Gilad Ben-Yossef 23/12/2002 Available on video
62 Hspell - The first GPLed Hebrew Spell Checker Dan Kenigsberg 6/1/2003 Available on video.
63 Kernel Oopsing Muli Ben-Yehuda 20/1/2003 Available on video.
64 Emacs Power Usage Meir Maor 3/2/2003 Available on video.
65 Secure Programming (part I) Shachar Shemesh 17/2/2003 Available on video, pending on lecturer's authorization.
66 Secure Programming (part II) Shachar Shemesh 3/3/2003 Available on video, pending on lecturer's authorization.
67 Boot Loaders for All! Orr Dunkelman 17/3/2003 Creative Commons License
These lecture slides are licensed under a Creative Commons License.
68 Linux Memory Allocators Guy Keren 31/3/2003 Available on video.
69 Security Auditing Aviram Jenik 14/4/2003
70 IP Masquerading using iptables Eli Billauer 28/4/2003 Available on video. The slides and video are in the public domain. The lecture video is available on Google's video.
71 Scaling *Way* Up Oleg Goldshmidt, Ph. D. 12/5/2003 Who needs a (linux) machine with 65536 dual CPUs, what it should look like, and how to tame the beast. Available on video, pending on lecturer's authorization.
72 Portability Programming Orna Agmon 26/5/2003 Available on video. Creative Commons License
These lecture slides are licensed under a Creative Commons License.
73 The eobj Perl Environment Eli Billauer 9/6/2003 Available on video. The slides and video are in the public domain.
74 WINE Shachar Shemesh 23/6/2003 Available on video, pending on lecturer's authorization
279 "Disk" storage media - state of the art in the enterprise world Guy Keren 11/6/2012 Watch this talk on YouTube!
292 Bitcoin Meni Rosenfeld 04/02/2013 Coming soon: Bitcoin Meetup in Haifa. Audio and video are available.
295 Wireless Hacking Guy Edri 04/03/2013 Live hacking, equipment required. Available on video.
302 DNS Cache-Poisoning: New Attacks and Defenses Haya Shulman 08/07/2013 Available on video

Future lectures

All lectures

Lectures sorted by number

Lectures sorted by topic

Lectures Sorted by Lecturer

Lectures Available on Video