הוראות התקנה לדיסק התוספות

בדף זה מפורטות הוראות התקנה לרד האט 9 עם לדיסק התוספות. מומלץ לקרוא את ההוראות בעיון. בכל בעיה, בקשה או תלונה הקשורה בהוראות אלה יש לפנות לכתובת ldcomplain@alon.wox.org.

הורדת הדיסקים

ניתן להוריד את רד האט 9 מאתר אקטקום. את הדיסק הנוסף ניתן להוריד מאתר חייפוקס.

הוראות התקנה

לפני תחילת הפעולה יש להצטייד בדיסקט, ולפנות מקום בדיסק הקשיח ללינוקס ע"י מחיקת כונן קיים מתוך ה- Disk Administrator ב- Windows. שימו לב: כל תוכן הכונן שנמחק לא ניתן לשחזור. לחילופין, ניתן להעזר בתוכנת Partition Magic או בתוכנות parted ו- ntfsresize המצוייות בדיסק התוספות. להפעלת תוכנות אלו יש לאתחל את המחשב כשדיסק התוספות בכונן.

לביצוע ההתקנה המומלצת יש לעקוב אחר ההוראות הבאות:

הוראות לתיקון מנשק משתמש בעברית (העברה לאנגלית)

ההוראות להלן מיועדות למי שמנשק המשתמש של המערכת הגרפית שלהם עבר לעברית לאחר התקנת דיסק התוספות, ומעוניינים לעבור למנשק בשפה האנגלית. הסיבה למעבר היא באג במערכת KDE אשר מתעורר בעקבות שינוי הגדרות בדיסק התוספות.

שימו לב: מי שאינם משתמשים ב- KDE ומי שמרוצים מהמנשק העברי אינם צריכים לבצע את הפעולות המתוארות בסעיף זה.

לעדכון ההגדרה יש לבצע את הפעולות הבאות במסך העבודה הרגיל:

מידע על לינוקס

ניתן למצוא מידע על לינוקס באתר חייפוקס ובסדרת ההרצאות למתחילים. כמו כן, רצוי לעיין בדף הקישורים באתר חייפוקס.

בחזרה לדף הראשי