Windows Refund HOWTO

Zvi Devir – Haifux lecture #204 – January 19th, 2009

1.  רקע היסטורי 

2.  משחק פתיחה 

 [link]  קניית המחשב
 [JPG]  סירוב לתנאי הרשיון
 [link]  התקנת מערכת הפעלה אלטרנטיבית
 [DOC] [PDF]  מכתב ראשון ל-Dell
 [PDF]  מכתב תשובה מ-Dell
 [DOC] [PDF]  מכתב שני ל-Dell ולמשווק המורשה
 [DOC] [PDF]  מכתב התרעה לפני נקיטה בהליכים

3.  תביעה בבית המשפט לתביעות קטנות 

4.  הסכם פשרה 

5.  בליץ תקשורתי